แปลเพลง Almost There – Synchronice

https://translatesongstudio.com/

[Pre-Chorus]
You could fall, you could go
Say you can’t do it anymore
You could lie or tell the truth
Hold back or cut loose
You could stop or you could fight
Fade to dark or be the light
You could be all that’s right
.........
คุณจะนั่งลงก็ได้ หรือก้าวต่อไปก็ได้
ถ้าเกิดว่าคุณนั้นเหนื่อยแล้ว
คุณสามารถโกหก หรือพูดความจริง
จะอดกลั้นไว้ หรือจะปลดปล่อย
คุณสามารถหยุด หรือคุณสามารถต่อสู้
จะจางหายไปเป็นความมืด หรือเป็นแสงสว่าง
คุณสามารถเลือกเองได้ทั้งหมด
.........
[Chorus]
Keep your head up and take a step forward
Everyday you’re a little bit closer
Don’t give up, don’t give up
You’re almost there
Keep your head up and take a step forward
Everytime you’re a little bit closer
Don’t give up, don’t give up
You’re almost there
.........
เงยหน้าขึ้นมา แล้วก้าวต่อไปข้างหน้า
ทุกๆวัน คุณนั้นเริ่มเข้าใกล้มันแล้วละ
ฉะนั้นอย่ายอมแพ้ อย่ายอมแพ้
คุณนั้นใกล้ถึงความสำเร็จแล้ว
เงยหน้าขึ้นมา แล้วก้าวต่อไปข้างหน้า
ทุกๆครั้ง คุณนั้นเริ่มเข้าใกล้มันแล้วละ
ฉะนั้นอย่ายอมแพ้ อย่ายอมแพ้
คุณนั้นใกล้ถึงความสำเร็จแล้ว

[Verse 1]
Don’t close your eyes
If you want to see
Don’t freeze in place
Light the fire under you feet
.........
อย่าหลับตาสิ
ถ้าหากว่าคุณนั้นอยากจะเห็น
อย่ามัวแต่หยุดอยู่กับที่
จงจุดไฟใต้ฝ่าเท้าของคุณ
.........
[Pre-Chorus]
You could fall, you could go
Say you can’t do it anymore
You could lie or tell the truth
Hold back or cut loose
You could stop or you could fight
Fade to dark or be the light
You could be all that’s right
.........
คุณจะนั่งลงก็ได้ หรือก้าวต่อไปก็ได้
ถ้าเกิดว่าคุณนั้นเหนื่อยแล้ว
คุณสามารถโกหก หรือพูดความจริง
จะอดกลั้นไว้ หรือจะปลดปล่อย
คุณสามารถหยุด หรือคุณสามารถต่อสู้
จะจางหายไปเป็นความมืด หรือเป็นแสงสว่าง
คุณสามารถเลือกเองได้ทั้งหมด

[Chorus]
Keep your head up and take a step forward
Everyday you’re a little bit closer
Don’t give up, don’t give up
You’re almost there
Keep your head up and take a step forward
Everytime you’re a little bit closer
Don’t give up, don’t give up
You’re almost there
.........
เงยหน้าขึ้นมา แล้วก้าวต่อไปข้างหน้า
ทุกๆวัน คุณนั้นเริ่มเข้าใกล้มันแล้วละ
ฉะนั้นอย่ายอมแพ้ อย่ายอมแพ้
คุณนั้นใกล้ถึงความสำเร็จแล้ว
เงยหน้าขึ้นมา แล้วก้าวต่อไปข้างหน้า
ทุกๆครั้ง คุณนั้นเริ่มเข้าใกล้มันแล้วละ
ฉะนั้นอย่ายอมแพ้ อย่ายอมแพ้
คุณนั้นใกล้ถึงความสำเร็จแล้ว
.........
[Chorus]
Keep your head up and take a step forward
Everyday you’re a little bit closer
Don’t give up, don’t give up
You’re almost there
Keep your head up and take a step forward
Everytime you’re a little bit closer
Don’t give up, don’t give up
You’re almost there
.........
เงยหน้าขึ้นมา แล้วก้าวต่อไปข้างหน้า
ทุกๆวัน คุณนั้นเริ่มเข้าใกล้มันแล้วละ
ฉะนั้นอย่ายอมแพ้ อย่ายอมแพ้
คุณนั้นใกล้ถึงความสำเร็จแล้ว
เงยหน้าขึ้นมา แล้วก้าวต่อไปข้างหน้า
ทุกๆครั้ง คุณนั้นเริ่มเข้าใกล้มันแล้วละ
ฉะนั้นอย่ายอมแพ้ อย่ายอมแพ้
คุณนั้นใกล้ถึงความสำเร็จแล้ว
.........

คุณจะนั่งลงก็ได้ หรือก้าวต่อไปก็ได้ ถ้าเกิดว่าคุณนั้นเหนื่อยแล้ว

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!