แปลเพลง 8 Letters – Why Don’t We

แปลเพลง 8 Letters – Why Don’t We
แปลเพลง 8 Letters – Why Don’t We
แปลเพลง 8 Letters – Why Don’t We

แปลเพลง 8 Letters – Why Don’t We

You know me the best
You know my worst, see me hurt, but you don’t judge
That, right there, is the scariest feeling
Opening and closing up again
I’ve been hurt so I don’t trust
Now here we are, staring at the ceiling

คุณรู้จักผมดีที่สุด
คุณรู้ในช่วงเวลาเลวร้ายของผม ได้เห็นผมจบปวด แต่คุณไม่มาตัดสินในตัวผม
แล้วตอนนี้นั้น นี่คือความรู้สึกที่น่ากลัวที่สุด
การเปิดใจ และปิดตายอีกครั้ง
ฉันนั้นเคยเจ็บปวดมา ฉันจึงไม่เชื่อใจใคร
ตอนนี้ ที่ที่เราอยู่ตอนนี้ คือการจมอยู่ในความคิดของตัวเอง

I’ve said those words before but it was a lie
And you deserve to hear them a thousand times

ผมพูดคำเหล่านั้นออกไปก่อนหน้านั้นแต่แล้วมันก็เป็นคำโกหกหนึ่ง
และคุณนั้นสมควรได้ยินคำพวกนั้นเป็นพัน ๆ ครั้ง

If all it is is eight letters
Why is it so hard to say?
If all it is is eight letters
Why am I in my own way?
Why do I pull you close
And then ask you for space
If all it is is eight letters
Why is it so hard to say?

หากคำทั้งหมดคือ 8 อักษรที่รวมเป็นคำนั้น
ทำไมมันยากเหลือเกินที่จะบอกออกไป
หากคำทั้งหมดคือ 8 อักษรที่รวมเป็นคำนั้น
ทำไมผมยังคงเดินอยู่ในเส้นทางของผมเอง
ทำไมผมถึงดึงคุณเข้ามาใกล้
แล้วก็ขอให้คุณนั้นเว้นระยะห่างในเวลาต่อมา
หากคำทั้งหมดคือ 8 อักษรที่รวมเป็นคำนั้น
ทำไมมันถึงยากเหลือเกินที่จะบอกออกไป

Isn’t it amazing
How almost every line
On our hands align
When your hand’s in mine
It’s like I’m whole again
Isn’t that a sign
I should speak my mind
 
มันไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์หรือ
ที่ในเกือบทุก ๆ เส้นทางนั้น
ที่เรานั้นจับมือไปด้วยกันนั้น
เมื่อมือของคุณถูกกุมไว้ด้วยมือของผม
คล้ายกับว่าผมนั้นถูกเติมเต็มอีกครั้ง
นั่นไม่ใช่สัญญาณหนึ่งหรือ
ที่ผมควรจะพูดสิ่งที่อยู่ในใจผมออกไป

I’ve said those words before but it was a lie
And you deserve to hear them a thousand times

ผมพูดคำเหล่านั้นออกไปก่อนหน้านั้นแต่แล้วมันก็เป็นคำโกหกหนึ่ง
และคุณนั้นสมควรได้ยินคำพวกนั้นเป็นพัน ๆ ครั้ง

If all it is is eight letters
Why is it so hard to say?
If all it is is eight letters
Why am I in my own way?
Why do I pull you close
And then ask you for space
If all it is is eight letters
Why is it so hard to say? (woah, oh yeah)

หากคำทั้งหมดคือ 8 อักษรที่รวมเป็นคำนั้น
ทำไมมันยากเหลือเกินที่จะบอกออกไป
หากคำทั้งหมดคือ 8 อักษรที่รวมเป็นคำนั้น
ทำไมผมยังคงเดินอยู่ในเส้นทางของผมเอง
ทำไมผมถึงดึงคุณเข้ามาใกล้
แล้วก็ขอให้คุณนั้นเว้นระยะห่างในเวลาต่อมา
หากคำทั้งหมดคือ 8 อักษรที่รวมเป็นคำนั้น
ทำไมมันถึงยากเหลือเกินที่จะบอกออกไป

When I close my eyes
It’s you there in my mind
When I close my eyes

ในตอนที่ผมหลับตา
ในห้วงคิดคำนึงของผมก็คือคุณ
ในตอนที่ผมนั้นปิดตาลง

If all it is is eight letters
Why is it so hard to say?
If all it is is eight letters
Why am I in my own way?
Why do I pull you close
And then ask you for space
If all it is is eight letters
Why is it so hard to say?

หากคำทั้งหมดคือ 8 อักษรที่รวมเป็นคำนั้น
ทำไมมันยากเหลือเกินที่จะบอกออกไป
หากคำทั้งหมดคือ 8 อักษรที่รวมเป็นคำนั้น
ทำไมผมยังคงเดินอยู่ในเส้นทางของผมเอง
ทำไมผมถึงดึงคุณเข้ามาใกล้
แล้วก็ขอให้คุณนั้นเว้นระยะห่างในเวลาต่อมา
หากคำทั้งหมดคือ 8 อักษรที่รวมเป็นคำนั้น
ทำไมมันถึงยากเหลือเกินที่จะบอกออกไป

If all it is is eight letters
When I close my eyes
It’s you there in my mind (It’s only you)
When I close my eyes
If all it is is eight letters
When I close my eyes
It’s you there in my mind (you)
When I close my eyes
If all it is is eight letters

หากคำทั้งหมดคือ 8 อักษรที่รวมเป็นคำนั้น
ในตอนที่ผมหลับตา
ในห้วงคิดคำนึงของผมก็คือคุณ (มีเพียงคุณ)
ในตอนที่ผมปิดตาลง
หากคำทั้งหมดคือ 8 อักษรที่รวมเป็นคำนั้น
ในตอนที่ผมหลับตา
ในห้วงคิดคำนึงของผมก็คือคุณ (มีเพียงคุณ)
ในตอนที่ผมปิดตาลง
หากคำทั้งหมดคือ 8 อักษรที่รวมเป็นคำนั้น

คอมเมนต์ ติชม ได้เต็มที่เลยครับ

You may also like...

ติดต่อเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!