แปลเพลง Stay Next to Me – Quinn XCII & Chelsea Cutler

เราควรไปจากที่นี่นะ เธอเลือกเลย ที่ไหนก็ได้ ตราบเท่...