แปลเพลง drivers license – Olivia Rodrigo

ฉันรู้ ว่าคู่ของเราไม่สมบูรณ์แบบ แต่ฉันไม่เคยรู้สึก...