แปลเพลง Arcade – Duncan Laurence ft. FLETCHER

สิ่งที่ฉันรู้ก็คือ การรักเธอ ก็เหมือนเกม ที่เล่นยัง...